Din handlekurv er tom

Betingelser

Hvem vi er

Ved å handle på fotballdraktersport.com, aksepterer du og godtar å være fullstendig bundet av disse vilkårene. SEI forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene når som helst og uten forvarsel. Av denne grunn, oppfordrer vi deg til å gjennomgå disse vilkårene når du besøker nettstedet.
1. Betingelser for bruk

1.1 Bruk av tjenester og Web Site
Den fotballdraktersport.com Nettstedet ( "Web Site") og de varer og tjenester på det tilbys til deg for personlig og ikke-kommersiell bruk. All annen bruk, inkludert kommersielle, reproduksjon, modifikasjon, distribusjon, overføring, publisering, display, eller ytelse av innholdet på nettsiden er strengt forbudt. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, vedtekter og forskrifter i forbindelse med bruk av nettstedet og varer (den "varer") eller tjenester ( "Tjenestene") oppnådd via nettstedet. Varene og tjenestene er samlet omtalt i vilkårene til som "Tilbehør".

1.2 Restriksjoner på bruk
Som betingelse for Deres bruk av dette nettstedet og rekvisita samtykker du i at du ikke vil:

(A) foreta omvendt utvikling av eller dekompilere (enten helt eller delvis) noe programvare tilgjengelig gjennom nettsiden (bortsett fra i den grad det er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov);

(B) fjerne, endre eller ødelegge identifisering av produktet eller merknader om opphavsrett eller noen begrensning på eller i leverandør og / eller nettsiden;

(C) fjerne noen opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter merknader i materiale på nettsiden eller Rekvisita;

(D) lage kopier, endre, reprodusere, publisere, poste, overføre, distribuere eller endre (herunder etablering av HTML-koblinger til eller fra nettsiden) hele eller deler av nettstedet eller noe materiale som finnes på den.

1.3 Ulovlig eller feil bruk
Du må ikke bruke websiden eller rekvisita for eventuelle ulovlige formål eller krenke sikkerheten på websiden. Spesielt må du ikke:

(A) publisere, poste, skrive, distribuere, spre eller på annen måte overføre, informasjon eller bilder som er støtende eller pornografisk, truende, truende, rasistisk, støtende, ærekrenkende, injurierende, eller påstås å være, eller er i den oppfatning av SEI , ellers ulovlig;

(B) laste opp filer som inneholder software eller annet materiale som er i strid med opphavsrettigheter eller brudd på tillit;

(C) laste ned filer av materialer postet av annen bruker som du vet, eller burde kjenne til, kan ikke kopieres eller brukes lovlig;

(D) sjikanere, true eller på annen måte krenke andres rettigheter;

(E) hacke seg inn hvilken som helst nettside, levere virus eller videresende kjedebrev, spørreundersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller delta i annen atferd sannsynlig å forhindre andre brukere fra å bruke og nyte websiden eller tjenestene, eller som på annen måte er sannsynlig å skade eller ødelegge omdømmet til websiden eller SEI;

(F) annonsere eller tilby å selge varer eller tjenester;

(G) tilgangsdata ikke beregnet for slik bruker eller logge på en server eller en konto som brukeren ikke er autorisert tilgang til;

(H) forsøk på å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller brudd sikkerhet eller godkjenninger tiltak uten autorisasjon;

(I) forsøk på å forstyrre tjenester til brukere, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, via et middel til å sende et virus til nettstedet, overbelastning, "flooding", "spamming", "mail bombing" eller " krasje; "

(J) forfalske enhver TCP / IP packet header eller noen del av header informasjon i e-post eller nyhetsgrupper. SEI vil etterforske hendelser som kan omfatte slike brudd, og kan involvere og samarbeide med, politimyndighetene i rettsforfølge brukere som er involvert i slike brudd.

1.4 Overvåking og avsløring
SEI godtar ingen forpliktelse til (men kan etter eget skjønn) overvåke bruken av nettstedet og / eller tjenester av deg. SEI forbeholder seg retten til å offentliggjøre informasjon eller materiale som kan bli gitt av deg hvis det kreves av lov eller forskrift, og for å fjerne, avvise innlegg eller redigere slik informasjon eller materiale og til å iverksette slike andre tiltak som måtte være nødvendig for å forebygge eventuelle brudd på disse vilkårene.

2. Brukernavn og passord

Etter noen registrering av deg, vil SEI levere inn brukernavn og passord til deg. Levering kan være på noen rimelige midler (inkludert elektronisk eller postlevering). Du må holde ditt brukernavn og passord konfidensiell til alle tider. Brudd på disse vilkårene etter noen som du avsløre passordet vil bli behandlet som om overtredelsen var begått av deg, og vil ikke avlaste deg av dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Du må ta nødvendige sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert utlevering av brukernavnet og passordet ditt, og du må varsle SEI umiddelbart dersom passordet ditt blir kjent for uautoriserte brukere. Du må varsle SEI om eventuelle endringer i dine registreringsdetaljer.

3. Immaterielle rettigheter

Alt innhold og materiale på nettsiden, inkludert tekst, grafikk, illustrasjoner, design, ikoner, bilder, programmer, videoklipp, lydklipp, digitale nedlastinger, datainnsamling og programvare, er eiendommen av SEI, dets innhold leverandører eller lisensgivere og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. SEI navn og logoer og relaterte produkter og tjenestenavn, designmerker og slagord er varemerker eller tjenestemerker for SEI. Alle andre merker tilhører de respektive selskapene. Ingen varemerke eller tjenestemerke konsesjon blir gitt i forbindelse med materialer som finnes på nettstedet.

4. Betjening av tjenestene og nettsted

SEI kan etter eget skjønn til enhver tid uten varsel endre format og innhold av nettstedet og / eller tjenestene og stanse driften av nettstedet og / eller tjenestene, for eksempel for reparasjon eller vedlikeholdsarbeid, eller for å oppdatere eller oppgradere innholdet eller funksjonaliteten til websiden og / eller tjenestene. Du er ansvarlig for å skaffe og oppdatere din egen nettleser, og for alle beløp som skal betales i forbindelse med tilkobling til Internett, inkludert eventuelle telekommunikasjons kostnader for tid brukt på nettet i forbindelse med bruk av nettstedet. Du skal overholde alle retninger og instruksjoner gitt av SEI i forhold til bruk av og tilgang til websiden og tjenestene. SEI tar ikke ansvar for sikkerhet og innhold av enhver informasjon som du kan levere gjennom websiden eller tjenestene, og vil ikke være ansvarlig for innholdet på all kommunikasjon eller meldinger mottatt av deg fra andre brukere.

5. betaling

Betaling gjøres med kredittkort eller debetkort og all kreditt og debetkortinformasjon vil bli kryptert for sikkerhet.

6. oppsigelse

SEI forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen og din tilgang til websiden og de på ethvert tidspunkt, og uten forvarsel, uansett årsak. SEI forbeholder seg også retten til å sperre noen fra å bruke nettsiden og tjenestene. Ved oppsigelse, vil du umiddelbart slutte å bruke et brukernavn og passord og tjenestene, og vil returnere slike brukernavn og passord for å SEI innen 5 dager slik oppsigelse og ødelegge (slik at de ikke kan hentes) alle poster eller kopier du kan holde i brukernavn og passord og ytterligere informasjon om eller få på websiden og tjenestene.